Ο διάσημος espresso Molinari, συνδυασμένος με ένα πλούσιο αφρόγαλα και η απόλαυση ολοκληρώνεται.

Ο διάσημος espresso Molinari συνδυασμένος με ένα πλούσιο αφρόγαλα και η απόλαυση ολοκληρώνεται.