Εξωτερικός πίνακας Xelecto 2 όψεων

Εξωτερικός πίνακας Xelecto 2 όψεων