1. Επιλογή και άλεσμα
Επιλέξτε το κατάλληλο χαρμάνι κόκκων καφέ και αλέστε το στο μύλο.

 

2. 'Ελεγχος σκληρότητας νερού
Ελέγξτε τη σκληρότητα του νερού με κρύο νερό μέσω των ειδικών δοκιμαστικών ταινιών. Η ιδανική τιμή ΡΗ είναι 6,5 - 7,5. Αν το διαθέσιμο νερό παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από τη συγκεκριμένη τιμή, επιλέξτε να τοποθετήσετε ειδικό φίλτρο νερού.

 

3. Χρόνος προθέρμανσης νερού
Λάβετε υπόψη και τηρήστε ακριβώς τον χρόνο προθέρμανσης βάσει του εγχειριδίου οδηγιών λειτουργίας της εκάστοτε μηχανής.

 

4. Θερμοκρασία νερού εκχύλισης και πίεση
Βάσει των προδιαγραφών του SCAE στα παγκόσμια πρωταθλήματα, η καταλληλότερη θερμοκρασία βρίσκεται μεταξύ 90,5ο C έως 96ο C ενώ η πίεση της αντλίας κυμαίνεται από 8,5 έως 9,5bar. Μετρήστε το νερό που εκρέει με άδειο φορέα φίλτρου και ένα κατάλληλο θερμόμετρο και ελέγξτε τις ρυθμίσεις πίεσης της αντλίας της μηχανής.

 

5. Το τέλειο φλιτζάνι
Με χοντρό τοίχωμα, ελαφρώς κωνικό σχήμα, με κοίλο εσωτερικό πάτο, κατά προτίμηση πορσελάνη, στενότερο πυθμένα και όχι τόσο μεγάλο άνοιγμα για διατήρηση της κρέμας, προθερμασμένο στους περίπου 40ο C.

 

6. Δοσομέτρηση του φορέα φίλτρου
Γεμίστε το δοχείο φίλτρου δημιουργώντας μια επιφάνεια επίπεδη και ομοιόμορφη με 7,5γρ φρεσκοαλεσμένου καφέ.

 

7. Συμπίεση (Πάτημα)
Με ένα κατάλληλο εξάρτημα συμπίεσης (Tamper) παταμε τον αλεσμένο καφέ ομοιόμορφα στο κλειστρο. Καθαρίστε τα άκρα και το κλείστρο από τον επιπλέον καφέ.

 

8. Προθέρμανση
Προθερμάνετε τη μονάδα εκχύλισης με λίγο καυτό νερό και ξεπλύνετε για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη θερμοκρασία και καθαρές σίτες.

 

9. Τοποθέτηση
Τοποθετήστε ίσια και σφιχτά το κλείστρο στο group της μηχανης καφε.

 

10. Παρασκευή
Επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί ροής ζεστού νερού για την παρασκευή espresso. Η συνολική διάρκεια της εκχύλισης, προτείνεται στα 25 δευτερόλεπτα.

 

11. Καθαρισμός
Αφαιρέστε το κλείστρο από group της μηχανης. Πετάξτε το χρησιμοποιημένο και συμπιεσμένο καφέ, χωρίς να αφήσετε μέσα υπολείμματα.